ODPIS KRS

Odpisy z KRS z pieczęciami sądu przez Internet


Odpis aktualny KRS – zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS w dzień uzyskania odpisu.

Odpis pełny KRS – zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów nie podlegającym ujawnieniu.