KRS

Krajowy Rejestr Sądowy – zaświadczenia i odpisy z KRS przez internet !

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem jawnym – każdy zainteresowany zatem ma możliwość uzyskania informacji z KRS. Odpisy dokumentów z rejestru KRS można uzyskać osobiście w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego lub zamówić przez internet wypełniając formularz zamówienia na stronie KrajowyRejestradowy.pl z wysyłką na wskazany adres. Odpisy KRS przez internet można zamówić dla dowolnego podmiotu zarejestrowanego w rejestrze KRS z całej Polski. Odpis KRS jest wysyłany w wersji papierowej – jest to dokument prawny, posiadający pieczęć Sądu oraz podpis osoby wydającej odpis.

Rodzaje wydawanych dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego:

  • aktualny odpis KRS
  • pełny odpis KRS
  • zaświadczenie o wpisie lub wykreśleniu podmiotu z rejestru KRS
  • wyciąg z KRS (wypis z KRS zawierający dane jednego z działów wpisów w KRS)

Dodatkowo dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru KRS Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego prowadzi odrębne akta rejestrowe w postaci papierowej, zawierające wszelkie dokumenty związane z rejestracją pomiotu. Akta rejestrowe KRS zawierają szczegółowe informacje dotyczące określonego podmiotu KRS spółki, stowarzyszenia lub fundacji. Akta są prowadzone w formie teczek, które zawierają dokumenty tj. wnioski o wpis do krs (rejestracja lub zmiana), postanowienia sądu, akty notarialne, wzory podpisów, adresy osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu, uchwały zarządu, statut stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe z prowadzonej działalności za dany rok rozliczeniowy.

Każdy zainteresowany może przeglądać akta, jednak są one tylko dostępne w Wydziale Gospodarczym, w którym jest zarejestrowany podmiot.

Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

ODZIAŁ GOSPODARCZY KRS CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Lp. Jednostka organizacyjna Adres
1 Centrala Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100, 00‑454 Warszawa
2 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Białystok, ul. Mickiewicza 103
3 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlasce Biała Podlaska, ul. Brzeska 20/22
4 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej Bielsko – Biała, ul. Bogusławskiego 24
5 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. Toruńska 64 A
6 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Chełm, al. I Armii Wojska Polskiego 16
7 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Ciechanów, ul. Mikołajczyka 6
8 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Częstochowa, ul. Rejtana 6
9 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Elbląg,ul. Pułkownika Dąbka 8/12
10 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ Gdańsk,ul. Piekarnicza 10
11 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Gliwice,ul. Powstańców Warszawy 33
12 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski,ul. Chopina 52 bl. 15
13 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jelenia Góra,ul. Bankowa 18
14 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód Katowice,ul. Lompy 14
15 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Kalisz,ul. Asnyka 56a
16 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Kielce,ul. Warszawska 44
17 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Koninie Konin,ul. Wojska Polskiego 2
18 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Koszalin,ul. Gen. Wł. Andersa 34
19 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Krakowie Kraków,ul. Przy Rondzie 7
20 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Krosno,ul. Wolności 3
21 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Legnica,ul. Złotoryjska 19
22 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Leszno,ul. Dąbrowskiego 2
23 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Świdnik,ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
24 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Łodzi Łódź,ul. Pomorska 37
25 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Łomży Łomża,ul. Polowa 1
26 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Nowy Sącz,ul. Strzelecka 1A
27 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Olsztyn,ul. Partyzantów 70
28 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Opolu Opole,ul. Plebiscytowa 3a
29 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Ostrołęka,Ul. Mazowiecka 3
30 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Pile Piła,Al. Powstańców Wielkopolskich 79
31 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski,ul. Słowackiego 5
32 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Płocku Płock,ul. Kilińskiego 10B
33 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu Poznań,ul. Grochowe Łąki 6
34 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Przemyśl,ul. Mickiewicza 14
35 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Radom,ul. Żeromskiego 53
36 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Rzeszów,ul. Gen. J. Kustronia 4
37 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Siedlce,ul. Biskupa I Świrskiego 26
38 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Sieradz,Al. Zwycięstwa 1
39 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Skierniewice,ul. Reymonta 12/14
40 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Słupsk,ul. Szarych Szeregów 13
41 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Suwałki,ul. Przytorowa 2
42 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie Szczecin,ul. Królowej Korony Polskiej 31
43 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Tarnobrzeg,ul. Sienkiewicza 27
44 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Tarnów,ul. Dąbrowskiego 27
45 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Toruń,ul. Młodzieżowa 31
46 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Wałbrzych,ul. Słowackiego 11
47 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Warszawie Warszawa,ul. Czerniakowska 100
48 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Włocławek,ul. Kilińskiego 20
49 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu Wrocław,ul. Poznańska 16-20
50 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Zamość,ul. Partyzantów 10
51 Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Zielona Góra,ul. Kożuchowska 8
 

Wyszukiwarka punktu Krajowego Rejestru Karnego KRK www.zaswiadczeniekrk.pl

 

Złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców w rejestrze KRS

W przypadku składania wniosku o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:

- zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 - zaświadczenie płatnika składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 - zaświadczenie  o nadaniu numeru NIP